Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Restarzewie

Nabożeństwa

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa:

 • Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
 • Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii odpowiednio wcześniej.
 • Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu w celu załatwienia formalności i wypełnienia dokumentacji.
 • Do kancelarii przynosimy ze sobą:
  • Metrykę chrztu świętego (ważna jest trzy miesiące od daty wystawienia w parafii chrztu św.). Na akcie chrztu świętego musi być zaznaczona uwaga, że jest on wystawiony do sakramentu małżeństwa.
  • Świadectwo bierzmowania (o ile fakt bierzmowania nie jest odnotowany w metryce chrztu św.)
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub świadectwo z katechezy (ostatnia klasa szkoły średniej).
  • Dowody osobiste.
  • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia świadków. Świadkowie muszą mieć 18 lat.
  • Zaświadczenia z parafii świadków, że mogą pełnić tę funkcję.
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego – jest ono ważne tylko trzy miesiące).
  • Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).
  • Akt zgonu małżonka (wdowcy).
 • W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych. Na spisanie protokołu narzeczeni umawiają się z jednym z kapłanów.
 • Narzeczeni muszą odbyć nauki przedślubne i skupienie, na które otrzymają skierowanie w kancelarii.
 • Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po zgłoszeniu się w kancelarii i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna. Kartki do spowiedzi wydawane są przy zgłoszeniu ślubu.
 • Po zgłoszeniu się , narzeczony(a) pochodzący(a) z innej parafii, otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, którą doręcza do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania. Zapowiedzi są wywieszane maksymalnie na czas 3 niedziel. Po tym okresie zgłasza się do kancelarii i odbiera zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które przynosi do kancelarii, gdzie spisany jest protokół przedślubny.
 • Jeżeli narzeczeni mają takie życzenie, to mogą wynająć firmę lub kwiaciarnie do dekoracji kościoła, sami dekorować.
 • Sakrament małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę podczas Mszy św.