O parafii

Rys historyczny parafii:

Parafia została erygowana w XIV wieku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. Pierwszy, drewniany kościół, który ufundowali arcybiskupi gnieźnieńscy około 1300 roku, przetrwała do roku 1560, kiedy spłonął.

Fundatorem następnej świątyni był Stanisław Karsznicki – sieradzki sędzia ziemski. Drewniany kościół z murowaną zakrystią został konsekrowany w 1591 roku. W 1913 roku budynek rozebrano i rozpoczęto budowę obecnej, murowanej świątyni według projektu architekta Franciszka Karpińskiego. Budowano ją z przerwami w latach 1913-1924, 1934-1937 i 1953-1954. Kościół poświęcono w roku 1924, a konsekrował go 24 sierpnia 1958 roku biskup Jan Fondaliński.
Jest to świątynia w stylu neobarokowym, zbudowana na planie krzyża łacińskiego, z zamkniętym półkoliście prezbiterium, trzynawowa, z dwiema frontowymi wieżami. Na szczycie architektonicznego ołtarza głównego znajduje się figuralna Scena pod Krzyżem. Po bokach w niższej kondygnacji umieszczone są rzeźby św. Piotra i św. Pawła, a w centrum obraz przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego. Poniżej znajduje się ozdobne dwupiętrowe tabernakulum. W prawej kaplicy bocznej umieszczony jest dawny ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Pocieszenia, a w lewej – rzeźba Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W lutym 2011 roku do świątyni powrócił po całkowitej renowacji ołtarz Miłosierdzia Bożego. Warto zwrócić uwagę na chrzcielnicę, ambonę oraz renesansową płytę nagrobną z 1576 roku z płaskorzeźbą kobiety z dzieckiem oraz herbem Jastrzębiec. W 2010 roku rozpoczęto remont zbudowanych w 1959 roku 24-głosowych organów, które dziś znów można usłyszeć podczas niedzielnych Mszy św. Jedną z ciekawostek kościoła są umieszczone na gzymsie portrety papieży. Była to inicjatywa jednego z poprzednich proboszczów – ks. Prałata Mariana Wiewiórowskiego. W roku 2012 powstała w nawie bocznej “Kaplica Polskich Świętych” znajdują się w niej obrazy polskich świętych. W roku 2013 – roku 100 lecia rozpoczęcia budowy Kościoła wprowadzono do relikwie bł. Jana Pawła II. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w 2013 r. uporządkowano teren wokół świątyni i położono nową kostkę brukową.