Życzenia 30-lecie Posługi Kapłańskiej

Czcigodny Ks. Proboszczu Stanisławie !

Z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich składamy Księdzu życzenia wielu lat życia, zdrowia, radości, mocy i wytrwałości do dalszego kroczenia obraną drogą służby Bogu.
Niech każdy kolejny dzień daje Księdzu zadowolenie, a wszelkie poczynania satysfakcję. Niechaj Jezus umacnia Księdza na kolejne lata kapłaństwa, Duch Święty obdarza Swym światłem, a Maryja, nasza Matka okazuje swą matczyną opieką.

Zapewniamy o naszej modlitwie.

Twoi Parafianie