Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Restarzewie

Nabożeństwa

Pogrzeb

Pogrzeb Pogrzeb katolicki: Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym (kan. 1177 §1). W kancelarii parafialnej ustalamy  dzień i godzinę Mszy św. pogrzebowej (w niedzielę nie odprawia się Mszy św. pogrzebowych)  oraz uzgadniamy wszystkie szczegóły dotyczące pogrzebu katolickiego. Wymagane dokumenty do pogrzebu

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych: W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy. Zwykle namaszczenia udzielamy w czasie odwiedzin chorych w pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych rozpoczynamy o godz. 10:00. Chorego do namaszczenia zgłaszamy w kancelarii, w zakrystii lub telefonicznie. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa: Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii odpowiednio wcześniej. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu w celu załatwienia formalności i wypełnienia dokumentacji. Do kancelarii przynosimy ze sobą: Metrykę chrztu świętego (ważna

Bierzmowanie

Bierzmowanie: Wymagane dokumenty do bierzmowania Kancelaryjna karta chrztu. Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji Bierzmowanie powinno przyjmować się w swojej parafii Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, konfliktu z prawem, przynależność

I Komunia Święta

I Komunia Święta I Komunia Święta 19 maja 2013 roku godz. 10:00. Dzieci do I Komunii św. w naszej parafii przystępują w III klasie szkoły podstawowej. Spotkania dzieci i rodziców odbywają się Rodzice wraz z dziećmi co niedziela czynnie biorą udział we Mszy św. Rodzice dbają o uczestnictwo dzieci w

Chrzest Święty

Chrzest Święty: Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują tylko jego rodzice Rodzic zgłasza chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii  przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem udzielenia chrztu. Sakrament chrztu św. powinien być udzielany podczas niedzielnej Mszy św. Przed chrztem św. rodzic przychodzi do zakrystii i przynosi kartki od spowiedzi św., które otrzymuje