Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Restarzewie

Nabożeństwa

Chrzest Święty

Chrzest Święty:

 • Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują tylko jego rodzice
 • Rodzic zgłasza chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii  przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem udzielenia chrztu.
 • Sakrament chrztu św. powinien być udzielany podczas niedzielnej Mszy św.
 • Przed chrztem św. rodzic przychodzi do zakrystii i przynosi kartki od spowiedzi św., które otrzymuje przy zgłoszeniu dziecka do chrztu.
 • Jeśli wystąpi jakaś przeszkoda, należy poinformować parafię, że chrzest św. odbędzie się w innym terminie niż planowany.
 • Przychodząc do kancelarii rodzic podaje następujące dokumenty i informacje:
  • Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • Dane o rodzicach dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, data i parafia ślubu)
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania)
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej (muszą być ochrzczeni, bierzmowani i żyć według zasad chrześcijańskich – jeśli jest inaczej kapłan może odmówić wydania takiego zaświadczenia).

Informacje na temat chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci

W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka zwykłą wodą (może być nawet nie święcona). Trzykrotnie polewając głowę wodą nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Franciszku, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów.

Odmowa udzielenia chrztu

Do przyjęcia sakramentu wymagana jest wiara. Dziecko nie może wyrazić jej samo, więc czynią to rodzice w jego imieniu, dlatego wymaga się, żeby rodzice żyli według zasad wiary. Jeżeli są poważne odstępstwa od zasad wiary (np. konkubinat), to kapłan, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, może odmówić udzielenia chrztu, wskazując jednocześnie na przyczynę odmowy w celu usunięcia jej przez rodziców.