Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Restarzewie

Nabożeństwa

Bierzmowanie

Bierzmowanie:

  • Wymagane dokumenty do bierzmowania
    • Kancelaryjna karta chrztu.
    • Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji
    • Bierzmowanie powinno przyjmować się w swojej parafii
    • Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii
  • Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, konfliktu z prawem, przynależność do grup przestępczych lub przeciwnych Kościołowi, nałogi, negatywną opinię od katechety, naganną ocenę z zachowania w szkole, opuszczanie spotkań, nieobecność na Mszy św., szczególnie niską kulturę osobistą, wulgarne zachowanie i inne przyczyny uznane przez kapłana lub katechetę prowadzącego przygotowanie.